Hur Snarkning Påverkar Din Hälsa Och Vad Kan Du Göra åt Det?

Snoring Affects on lady

Snarkar du eller din partner? Om ja, kanske du undrar hur du kan säga adjö till snarkning. Du är inte ensam om denna "snarkcykel". Det har visat sig att nästan 45 % av männen och 30 % av kvinnorna i åldersgruppen 30-60 år snarkar regelbundet. Och när man passerar 60-årsåldern börjar nästan hälften av alla människor snarka. Därför har vi utvecklat PerfektDröm™, som är den bästa apotea snarkning stekniken på onlinemarknaden.

Snarkning orsakas när luftvägarna blockeras delvis. Snarkning kan orsaka förlägenhet och irritation, inte bara för dig själv utan även för din sovpartner. Många gånger tyder det också på ett underliggande hälsoproblem.

Låt oss se vilka hälsoproblem du kan drabbas av på grund av snarkning.

Hörselnedsättning - Om den som snarkar snarkar högt kan det leda till hörselnedsättning. Många studier har kommit fram till att snarkning kan orsaka bullerinducerad hörselnedsättning. Det öra som ligger närmare den snarkande har stor chans att få hörselskador. Och du kommer att bli förvånad om du får veta att sova bredvid en snörare är detsamma som att sova bredvid en industrimaskin. Det kan påverka ditt allmänna välbefinnande.

Sömnbrist - Den person som sover bredvid en snarkare har svårt att sova och kan hamna i en cykel av sömnbrist. Och vet du att det kostar dig en timme sömn varje natt att sova bredvid en snarkare? Man tror att om du är sovpartner till en snarkare tenderar du att störa din sömn 21 gånger per timme.

Huvudvärk - Om du vaknar upp med huvudvärk även efter 7-8 timmars sömn måste du göra något åt ditt snarkningsmönster. Huvudvärk på morgonen och sömnstörningar är nära förknippade med varandra. Det kan vara ett tecken på sömnapné. Och om du inte vidtar åtgärder för att behandla sömnapné kan du hamna i riskzonen för stroke. Andningen stannar ofta upp vid apné. Den person som har sömnapné får inte de syrenivåer som krävs. Det orsakar bildning av koldioxid i blodet, vilket påverkar nervsystemet och blodflödet till hjärnan. Följaktligen leder det till huvudvärk och humörsvängningar.

Psykiska problem - Snarkning och sömnapné påverkar ditt psykiska välbefinnande negativt. Det gör dig grinig på grund av sömnbrist. Det kan också leda till mild depression. Man tror att ju mer du finner dig själv sömnig på dagen, desto större är risken att du utvecklar mild depression och ångest.

Påverkar sexuell tillfredsställelse - Forskare har upptäckt att ju högre du snarkar, desto större är risken att du rapporterar lägre nivåer av sexuell tillfredsställelse. Faktum är att vissa människor påverkas av sin snarkning i sådan utsträckning att de inte känner för att ha intima relationer med sina respektive makar. Att behandla din snarkning är ett sätt att komma tillbaka till spelet.

Du vill inte hamna i en oändlig cykel av snarkningar, eller hur? Så hur kan du ta itu med det och behandla det? Låt oss ta reda på det.

Få tillräckligt med sömn - Det är lämpligt att sova 7-9 timmar varje natt. Anledningen är att om du saknar sömn ökar risken för snarkning. Så få tillräckligt med sömn och se hur det fungerar.

Sluta röka - Om du är van vid att röka är det dags att begränsa denna vana. Rökning kan förvärra din snarkning. Du kan inte sluta röka omedelbart eftersom det krävs tid för att bygga upp denna vana. Men du kan alltid konsultera läkare om terapier som hjälper dig att sluta röka.

Byt kuddar - Kuddarna innehåller många allergener som kan förvärra ditt snarkningsmönster. Tänk efter, när rengjorde du senast takfläkten eller bytte kuddarna? En annan vanlig orsak till snarkning är att du låter dina husdjur sova i din säng. Det fyller din säng med mjäll, vilket är en vanlig irriterande faktor. För att sluta snarka bör du byta ut kuddarna två gånger om året, dvs. en gång var sjätte månad, och hålla dem i luftfluffcykeln en gång varannan vecka för att hålla dammkvalster i schack.

Använd anti-snarkningsanordningar - Det finns olika anti-snarkningsanordningar på marknaden för att hålla dig borta från problemet med snarkning. Till exempel - nässklipp, näsvidgare osv. Med detta i åtanke har PerfektDröm™ utvecklat sin egen anti-snarkningsanordning som fungerar som ett perfekt snarkningshjälpmedel. Med vår innovativa ES-P7-teknik kan du sluta snarka och sova lugnt från första natten. Så det är rätt att säga att du kan sova bättre med anti-snarkningshjälpmedel, särskilt med PerfektDröm™.

För att sammanfatta det!

Om du förstår hur snarkning påverkar din hälsa och vilka behandlingsalternativ som finns kan du sova mycket bättre. Det gör underverk inte bara för dig utan även för din sovande partner. Så sluta snarka redan nu och låt dig själv och andra sova lugnt. För att köpa PerfektDröm™ Anti-snarkningsanordning, klicka här.